آموزش اصول حسابداری


در این مقاله راجع به اصول حسابداری صحبت خواهیم کرد و به آموزش اصول حسابداری خواهیم پرداخت. به طور کلی حسابداری زبان تجارت می باشد زیرا با استفاده علم حسابداری می توان گزارش های مختلفی در قالب های مختلف تهیه کرد. افرادی که با علم حسابداری آشنایی دارند می توانند اطلاعات اقتصادی واحد های مالی را محاسبه کرده و مورد بررسی قرار دهند.
اگر بخواهیم حسابداری را دقیق تر توصیف کنیم: حسابداری فرآیندی است که طی آن فعالیت های مختلف شناسایی، اندازه گیری و گزارش گیری می شوند. هر مجموعه مالی (شرکت، اداره و...) برای ادامه ی حیات و عملکرد صحیح به این روال نیاز دارد.
بسیاری از افراد به این رشته علاقه دارند و در این رشته تحصیل می کنند. یکی از اولین درس های حسابداری اصول حسابداری می باشد که دانشجویان را به صورت ابتدائی با این رشته آشنا می کند. اصول حسابداری یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین درس های حسابداری می باشد.
آموزش اصول حسابداری برای افرادی که در زمینه های مختلف فعالیت می کنند مناسب می باشد. چند نمونه از شغل هایی که آموزش اصول حسابداری برای آن ها مفید است، شامل: مدیریت، حسابداری، اقتصاد، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، مهندسی صنایع، مهندسی پروژه، مهندسی نرم افزار، مهندسی کشاورزی و... می باشد.
فهرست سرفصل هایی که در آموزش اصول حسابداری قرار دارد در ادامه نام برده می شود.
مفاهیم اولیه حسابداری: آشنایی با مفهوم حسابداری، اصطلاحات حسابداری، انواع موسسات از لحاظ هدف و نوع فعالیت و مالکیت، آشنایی با رشته های تخصصی حسابداری، استفاده کنندگان حسابداری، آشنایی با دوره مالی و فعالیت مالی، آشنایی با چرخه حسابداری، اصول و مغروضات حسابداری
ثبت گزارش حساب ها: آشنایی با انواع دفاتر، انواع تراز آزمایشی، کد گذاری حساب، اصول تنظیم اسناد و ثبت اسناد، آشنایی با صورت های مالی
موسسات بازرگانی: حساب خرید، حساب فروش، آشنایی با انواع تخفیفات و برگشت کالا، آشنایی با روش های نگهداری موجودی
اصول حساب: آشنایی با اصلاح حساب ها در طول و در پایان دوره مالی
بستن حساب ها: آشنایی با مفهوم و اصول بستن حساب ها و تراز اختتامیه و افتتاحیه
موجودی نقد: آشنایی با صندوق و بانک و تنخواه گردان و اصول ثبت و اصلاح هر کدام می باشد.
هر یک از موارد نام برده شده در آموزش اصول حسابداری به افراد آموزش داده می شود.