آموزش حسابداری و تفکیک هزینه

آموزش حسابداری و تفکیک هزینه ، تفکیک هزینه یکی از وظایف مهم حسابداران می باشد. چرا که به منظور رشد و ترقی مالی سازمان لازم است چندین اصل رعایت شود

که یکی از آنها تفکیک هزینه می باشد. حسابداران پس از ارائه گزارشات هزینه یابی قادرند مدیران را در اتخاذ تصمیمات آینده سازمان و کنترل هزینه ها یاری رسانند.


علت تفکیک هزینه ها در حسابداری


برای اینکه مدیران بتوانند از هزینه های بی مورد در سازمان جلوگیری کنند لازم است آگاه باشند این هزینه ها در کجا و چگونه انجام می شوند، از انجایی که هزینه ها به صورت کلی و ترکیبی به مدیران ارائه می شود، برای اینکه ریز هزینه ها را در اختیار داشته باشد حسابداران مسئول تفکیک هزینه ها می باشند. تفکیک هزینه ها در چندین مرحله انجام می شوند. در مرحله اول، حمل هزینه ها را بیان می کند. در مرحله بعدی بودجه بندی سالانه را بیان می کند.


شیوه های آموزش حسابداری و تفکیک هزینه


عمل تفکیک هزینه بستگی به نوع فعالیت سازمان دارد. برخی از هزینه های مشترک که در تمامی شرکت ها صر ف نظر از نوع فعالیت وجود دارد عبارت است از
- هزینه های اداری و تشکیلاتی
- هزینه های توزیع و فروش
- هزینه های حقوق و دستمزد
- سایر هزینه ها


چنانچه بخواهید تفکیک هزینه ها را بر اساس نوع شرکت به دست آورید لازم است با نوع سازمان ها آشنایی داشته باشید که این دسته بندی عبارت است از شرکت های خدماتی، شرکت های بازرگانی، شرکت های تولیدی، شرکت های پیمانکاری و شرکت های وارداتی.


نتیجه پایانی


از آنجایی که مدیران بیشتر درگیر فعالیت های اجرایی هستند امکان دارد نسبت به کنترل هزینه ها حساس نباشند این وظیفه حسابداران است که هزینه ها را تحت کنترل داشته باشند و در جهت کاهش هزینه ها اقدام نمایند.از این طریق حسابداران به پیشرفت و گسترش شرکت ها کمک شایانی خواهند کرد.