اشتباهات رایج در حسابداری

اشتباهات رایج در حسابداری، تمامی صورت های مالی که توسط حسابداران و مسئولین مالی ارائه می شود لازم است از هر گونه اشتباه و خطا مبرا باشد.

این اشتباهات ممکن است در ظاهر و یا در اصول و قواعد و استانداردهای آن باشد. چرا که صورت های مالی، عملکرد و شیوه عملی مدیران شرکت را منعکس می کند. به عبارتی این صورت های مالی ویترین فعالیت یک شرکت است. صورت های مالی ارائه شده توسط شرکت های معتبر دنیا در کتابچه هایی چاپ می شود که کوچکترین اشتباهی در این گزارشات دیده نمی شود. این وضوح و شفافیت به علت مسئولیت پذیری افراد مسئول می باشد.


انواع اشتباهات حسابداری


خطا و اشتباه در نام شرکت، خطا و اشتباه در سال و یا همان دوره مالی، اشتباه در درج اسامی و سمت اعضای هیات مدیره، خطاهای تایپی، خطاهای محاسباتی، استفاده از یک خط در عوض دو خط در ته جمع صورت های مالی، درج نام اشتباه برای سر فصل ها، درج نشدن عباراتی مانند جمع دارایی های جاری، جمع دارایی های غیر جاری، جمع بدهی های جاری در صورت های مالی، درج اشتباه ارقام مقایسه ای سال مالی قبل در صورت های مالی، درج نکردن کلمه ریال و یا میلیون ریال در بالای ارقام صورت های مالی، عدم جداسازی درست ارقام، ننوشتن شرح در مقابل برخی از ارقام در صورت های مالی، اشتباه در نوشتن نرخ های استهلاک، اشتباه در شرح یادداشت های پیوست و .... می باشد.


علل اشتباهات در صورت های مالی


شاید بتوان مهم ترین علل اشتباه در صورت ها و گزارشات مالی را عدم مسئولیت پذیری دانست. یکی دیگر از علل این اشتباهات این است که مسئولان مالی در بستن صورت های مالی، پاداش خود را دریافت می نمایند چه این گزارشات به نحو احسنت انجام شوند و چه صدها اشتباه در آنها رخ داده باشد.


نتیجه پایانی


مسئولان صورت های مالی و حسابداران باید نهایت دقت را در ارائه این گزارشات به عمل آوردند و پس از پایان کار یکبار دیگر به درستی گزارشات را مطالعه نماید و سپس آن را ارائه دهند.