گزارش های مدیریتی

گزارش های مدیریتی ، گزارش های مدیریتی اگر به درستی تنظیم گردند می توانند به تصمیم گیری بهتر و سریع تر مدیران کسب و کار نموده و آن ها را به سمت پیش برد اهداف هدایت کند.

وظایف مدیر مالی، تعریفی از گزارش سود و زیان و گزارش نقدینگی نیز ارائه شده است. گزارش ها، پایه بیشتر تصمیمات مدیران و مسؤلان شرکت ها و سازمان ها است طریقه فراهم آوری این گزارش ها به طور کلی بر وضعیت حسابداری و مالیاتی حال وآینده آن شرکت یا سازمان تاثیر گذار بوده و همچنین بر سرمایه گذاری ها، هزینه ها، روش ها و خط مشی ها، توبیخ ها و تشویق ها، قضاوت ها و استخدام ها اثر می گذارد. از این جهت، باید توجه و دقت بالا از شروع اندیشه درباره تهیه و تنظیم گزارش های مدیریتی گرفته تا تدوین، ارائه انتقال آن به دیگران رعایت شود. یکی از مهمترین بخش ها در برنامه ریزی هر سازمان، عمل گزارش دهی است چون به تصمیم گیری سریع و سود مند تر کمک می کند.

 

انواع گزارشات مدیریتی


گزارش عبارت است از تهیه و ارائه اطلاعات سازمان یافته درباره ی اقدامات و رویدادهای انجام شده و یا درحال انجام، که بر مبنای آن گیرنده ی گزارش می تواند تصمیمات دقیق تری اتخاذ کند. گزارش ها در ساده ترین شکل خود، نوشتاری هستند، هرچند گزارش های گفتاری یا صورت های مختلفی همچون فیلم، عکس، اسلاید، لوح فشرده و.. نیز تهیه می شوند.تسلیم گزارش به مدیریت از کارهای مهم کارمندان هر واحد سازمانی است زیرا مدیریت نه تنها از گزارش برای ارزیابی طرح مورد نظر استفاده می کند بلکه آن را وسیله مناسبی جهت ارزیابی اثرات فعالیت واحد گزارش دهنده قرار خواهد داد. آخرین فعالیت سیستم گزارشگری و دفتر کل، تهیه و به نمایش گذاشتن گزارش های مختلف مدیریتی است. برخی از این گزارش ها با دریافت طرح های بودجه ای از دایره بودجه تهیه و برای مدیران ارسال می شوداما برخی دیگر از گزارش های مدیریتی را می توان با تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات موجود در دفاتر کل و صورت های مالی استخراج نمود. در متن زیر انواع گزارشات مدیریتی را معرفی می کنیم:
• گزارش متمرکز
• گزارش بازخورد
• گزارش مدیریت

 

گزارش های مالی مدیریتی


صورت مالی یک سند رسمی از فعالیت های مالی کسب و کار است. صورت های مالی به ویژه صورت های مالی مهم معمولا پایان هر سه ماه ( گزارش سه ماه ) و همچنین در پایان سال تهیه می شوند ( گزارش سالانه ). هدف یک صورت مالی ارائه اطلاعات در مورد کسب و کار به مردم است تا بتوانند تصمیمات درستی در زمان درست بگیرند. منظور از مردم سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، بستانکاران و همچنین مدیریت است. برخلاف باور عامه این تنها سهامداران نیستند که با استفاده از صورت های مالی تحلیلی انجام می دهند. مدیریت نیز در چنین اموری دخالت می کند. این امور برای تصمیمات مهم کسب و کار برای عملکرد بهتر و رشد انجام می شوند.به علاوه ورود شرکت ها به بورس اوراق بهادار مستلزم به اشتراک گذاشتن صورت های مالی مبتنی بر اصول حسابداری پذیرفته شده در آن کشور است.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، گزارش های مدیریتی ، گزارش های مدیریتی اگر به درستی تنظیم گردند می توانند به تصمیم گیری بهتر و سریع تر مدیران کسب و کار نموده و آن ها را به سمت پیش برد اهداف هدایت کند.