اظهارنامه مالیاتی چیست

اظهارنامه مالیاتی چیست، بر اساس قانون و روش مصوب الزامی است که تمامی افراد حقیقی و حقوقی که مشمول مالیات مستقیم و مالیات ارزش افزوده هستند، اظهارنامه مالیاتی خود را ثبت و ارائه دهند.

در حال حاضر ثبت اظهارنامه الکترونیکی سازمان ها در سامانه امور مالیاتی به صورت اینترتنی صورت می پذیرد.


تعریف اظهارنامه مالیاتی


اظهارنامه مالیاتی عبارت است از کارنامه مالی که توسط افراد حقیقی و حقوقی مشمول مالیات، به سازمان مالیلاتی ارائه می شود. در گذشته، مودیان مالیاتی باید از مراجع مربوط، اظهارنامه های کاغذی خود را خریداری می کردند و سپس آن را کامل و برای سازمان مالیاتی ارسال می نمودند. که این کار وقت گیر و پر هزینه بود. پس از سالها به منظور تسریع عملیات، اظهارنامه الکترونیکی برا این منظور صورت گرفت تا از این طریق سازمان ها اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند. در این حالت مودیان با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی اظهارنامه خود را تکمیل و ارسال می کنند و کد رهگیری دریافت می نمایند.


مدارک مورد نیاز برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی


- اساسنامه و شرکت نامه و در ضمن آخرین تغییرات اساسنامه و نوع فعالیت شرکت
- گواهی سند و یا اجاره نامه سند محل قانونی شرکت
- رونوشت کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضا اسناد تعهد آور
- گواهی ترازنامه افراد حقیقی و حقوقی
- صورت سود و زیان تمامی افرادی که بر اساس قانون موظف به تنظیم اظهارنامه عملکرد می باشند.
مبلغ درآمد و فروش در داخل و خارج از کشور
- گواهی های گردش حساب ممهور شده به مهر شعبه شرکت
- صورت بهای تمام شده کالا یا خدمات
- شماره ثبت دفاتر قانونی و کد رهگیری
- سند مالیات های پرداخت شده که به تایید سازمان امور مالیاتی کشور به منظور کسر از مالیات رسیده باشد.
- کارت بازرگانی
- کد کاربری و رمز عبور و کد رهگیری پیش ثبت نام برای ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی
- گواهی حساب های سال قبل مودیان مالیاتی به منظور بررسی ممیز اداره مالات


نتیجه پایانی:


ارسال اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی دارای مزایای بیشماری است. به عنوان مثال هر گونه بخشودگی و معافیت مالیاتی که در قانون تصویب می شود شامل حال مودیان می شود.