ارزش دفتری چیست

ارزش دفتری چیست؟، چنانچه حقوق صاحبان سهام را بر تعداد سهام آن تقسیم کنیم ارزش دفتری به دست می آید، در صورتی که شرکتی منحل شود بعد از اینکه تمام بدهی های یک شرکت پرداخت شد

بدهی هر سهام دار به ازای سهم وی پرداخت می شود.


دلیل مفید بودن ارزش دفتری


ارزش دفتری یک شرکت ارزش کل دارایی های یک شرکت با کسر از بدهی های آن به دست می آید. از ارزش دفتری به عنوان مبنایی به منظور ارزیابی یک شرکت استفاده می شود. زمانی که یک دارایی را خرید می کنید هزینه خرید آن دارایی وارد ترازنامه می شود و بدین صورت هزینه استهلاک و ارزش ثبت شده دارایی در ترازنامه کاسته می شود. چنانچه ارزش یک سهام از مبلغ ارزش دفتری آن کمتر باشد سرمایه گذاران آن را فرصتی به منظور خرید زیر قیمت یک دارایی می بینند.


ایرادات ارزش دفتری


از مشکلات عمده ارزش دفتری، این است که قادر نیست ارزش دارایی های نامشهود مانند حقوق مالکیت معنوی را به طرز صحیح نشان دهد. اصولا شرکت هایی که ماشین آلات یا ابزارهای مالی زیادی دارند، ارزش دفتری بالایی خواهند داشت. اما شرکت های معاملاتی و خدماتی ارزش دفتری کمی دارند چرا که سرمایه این شرکت ها و یا سازمان ها، کارکنانی هستند که در آنجا فعالیت دارند. البته استفاده از این روش برای این گروه چندان مفید نیست اما برای گروه اول معیاری است که سرمایه گذاران به آن دقت دارند. البته برای حل این مشکل، از ارزش دفتری به عنوان یک ابزار مقایسه ای استفاده می شود. به عنوان مثال چنانچه نسبت قیمت ارزش دفتری یک شرکتی از شرکتی دیگر کمتر باشد احتمال دارد این معامله سودآور به نظر یرسد.


نتیجه پایانی:


درست است که ارزش دفتری به عنوان ابزاری برای ارزیابی و تعیین ارزش یک شرکت استفاده می شود اما برای ارزیابی الزامیست ماهیت دارایی ها و بدهی ها نیز در نظر گرفته شوند.