اشتباهات رایج در حسابداری

اشتباهات رایج در حسابداری، تمامی صورت های مالی که توسط حسابداران و مسئولین مالی ارائه می شود لازم است از هر گونه اشتباه و خطا مبرا باشد.

در ادامه بخوانید اشتباهات رایج در حسابداری

استهلاک در حسابداری

استهلاک در حسابداری، دارایی های ثابت سازمان بر اثر گذشت زمان و یا فرسودگی، ارزش اولیه خود را از دست می دهند.

در ادامه بخوانید استهلاک در حسابداری

ارزش دفتری چیست

ارزش دفتری چیست؟، چنانچه حقوق صاحبان سهام را بر تعداد سهام آن تقسیم کنیم ارزش دفتری به دست می آید، در صورتی که شرکتی منحل شود بعد از اینکه تمام بدهی های یک شرکت پرداخت شد

در ادامه بخوانید ارزش دفتری چیست