تحلیل صورت های مالی حسابداری

تحلیل صورت های مالی حسابداری ، صورت های مالی حسابداری سه ویژگی یک شرکت تجاری و یا بنگاه اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می دهد. این سه ویژگی عبارت است

آموزش نرم افزار حسابداری صفر تا صد

آموزش نرم افزار حسابداری صفر تا صد ، می توان گفت بیش از 98 درصد سازمان ها امور مالی خود را با استفاده نرم افزارهای مالی به ثبت می رسانند، به همین منظور آموزش نرم افزار حسابداری با گسترش بالایی روبرو شده است.

اصل بهای تمام شده تاریخی

اصل بهای تمام شده تاریخی، براساس این اصل حسابداری، تمامی رویدادهای مالی به بهای تمام شده در تاریخ وقوع ثبت در صورت های مالی درج می شوند و در صورتی که ارزش آنها بیشتر شود، این افزایش ثبت نخواهد شد.

اظهارنامه مالیاتی چیست

اظهارنامه مالیاتی چیست، بر اساس قانون و روش مصوب الزامی است که تمامی افراد حقیقی و حقوقی که مشمول مالیات مستقیم و مالیات ارزش افزوده هستند، اظهارنامه مالیاتی خود را ثبت و ارائه دهند.

اشتباهات رایج در حسابداری

اشتباهات رایج در حسابداری، تمامی صورت های مالی که توسط حسابداران و مسئولین مالی ارائه می شود لازم است از هر گونه اشتباه و خطا مبرا باشد.