تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتی ، در روند تعدیلات سنواتی، اقلام سنوات قبل که در ابتدای دوره در تعدیل سود و زیان انباشته منظور شده به اقلامی محدود می شوند که از تغییر در شیوه حساداری و اصلاح خطا و اشتباه ناشی گردد.

در ادامه خواهید خواند تعدیلات سنواتی

تحلیل صورت های مالی حسابداری

تحلیل صورت های مالی حسابداری ، صورت های مالی حسابداری سه ویژگی یک شرکت تجاری و یا بنگاه اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می دهد. این سه ویژگی عبارت است

در ادامه خواهید خواند تحلیل صورت های مالی حسابداری

اظهارنامه مالیاتی چیست

اظهارنامه مالیاتی چیست، بر اساس قانون و روش مصوب الزامی است که تمامی افراد حقیقی و حقوقی که مشمول مالیات مستقیم و مالیات ارزش افزوده هستند، اظهارنامه مالیاتی خود را ثبت و ارائه دهند.

در ادامه بخوانید اظهارنامه مالیاتی چیست

آموزش نرم افزار حسابداری صفر تا صد

آموزش نرم افزار حسابداری صفر تا صد ، می توان گفت بیش از 98 درصد سازمان ها امور مالی خود را با استفاده نرم افزارهای مالی به ثبت می رسانند، به همین منظور آموزش نرم افزار حسابداری با گسترش بالایی روبرو شده است.

در ادامه خواهید خواند آموزش نرم افزار حسابداری صفر تا صد

اصل بهای تمام شده تاریخی

اصل بهای تمام شده تاریخی، براساس این اصل حسابداری، تمامی رویدادهای مالی به بهای تمام شده در تاریخ وقوع ثبت در صورت های مالی درج می شوند و در صورتی که ارزش آنها بیشتر شود، این افزایش ثبت نخواهد شد.

در ادامه بخوانید اصل بهای تمام شده تاریخی